Polityka Prywatności

 

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (popularnie zwanymi RODO – (GDPR) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679) informujemy :

  1. a) Administratorem danych osobowych jest „LuxColor – nowoczesne techniki wykończenia wnętrz” Krystian Zygmunt, 35-317 Rzeszów, Senatorska 65/9, NIP: 8161525338
  2. b) Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: kontakt@luxcolor.rzeszow.pl
  3. c) Dane osobowe są przetwarzane w celu:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy,

– art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego,

– art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes.

  1. d) Dane osobowe przetwarzane przez administratora będą przetwarzane przez następujący okres czasu:

– dane podane w formularzu kontaktowym – 30 dni,

– dane podane w inny sposób – do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

  1. e) Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora serwisu przysługuje:

– prawo dostępu do danych,

– prawo modyfikacji danych,

– prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,

– prawo żądania usunięcia danych,

  1. f) Powyższe punkty możliwe są przez:

– kontakt z inspektorem danych osobowych,

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

  1. g) Dodatkowe informacje:

– Administrator Danych Osobowych nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa,

– Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw

spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.